Informace a objednávky: Po-Ct 9:30-14:30
Tel: +420 228 882 303
cz.500cosmetics
 
 
Email:
* Odesláním e-mailu souhlasíte s právními podmínkami
Doporuceno profesionály
ZVYŠTE SVOU SEXUÁLNÍ TOUHU
100% prírodní PRODUKT
100% BEZPECNÉ
SPECIÁLNÍ NABÍDKA!
PODEPSANÉ OHLASY/AUDIO
CHCETE SE STÁT DISTRIBUTOREM?
Dropship systém
PARTNERSKÝ PROGRAM
KONTAKTUJTE NÁS

VAROVÁNÍ: Přečtěte si pozorně právní podmínky předtím, než použijete informace obsažené na těchto webových stránkách. Použití této webové stránky a jejích informací se rozumí za souhlas a bezpodmínečné potvrzení těchto legálních podmínek a použití jakožto celku. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte tyto informace a opusťte tento web.

 

Prvn podmnky pouit

1. Abyste měli přístup k těmto stránkám, a informacím na nich obsažených musíte být plnoletí (>18 let). Vstupem na naše stránky zaručujete, že jste plnoletí. Pokud tomu tak není, opusťte ihned tyto stránky.

2. Použití jakýchkoliv informací z tohoto webu znamená naprostý souhlas s těmito právními podmínkami. V případě, že nesouhlasíte s těmito právními podmínkami použití, opusťte ihned tyto webové stránky.

3. Potvrzujete, že jste plnoletý, jste informovaný o charakteru obsahu těchto stránek a necítíte se tím být dotčen. Zároveň uznáváte, že jste na tyto webové stránky vstoupil  zcela dobrovolně a za vědomým účelem.

4. Informace obsažené  na těchto stránkách nemají za úkol léčit, vyléčit či diagnostikovat žádný typ nemoci ani choroby a mají pouze informativní charakter. V žádném případě nejsou míněny jako profesionální lékařská doporučení ani je nenahrazují. Výsledky jsou založeny na zkušenostech našich klientů a specializovaných lékařů, kteří se objevují na našem webu.

5. Feminil si rezervuje právo  pozměnit, změnit nebo vymazat jakýkoliv obsah nebo materiál ze svých stránek v jakémkoliv momentě a bez předchozího upozornění.

6. Informace obsažené na tomto webu jsou pro výhradně domácí a osobní použití.

7. Popisy, obrázky a ostatní texty obsažené na tomto webu by měli být chápány v každém případě pouze jako průvodce, který podává přibližnou všeobecnou účinnost produktů, a musí se brát v potaz, že ty se mohou člověk od člověka různit.

8. Snažíme se, aby informace obsažené na tomto webu byly ucelené, přesné a aktuální, ale samozřejmě čas od času se může stát, že tyto jsou nepřesné, neucelené nebo zastaralé.

9. Použití těchto webových stránek z vaší strany, musí být upřímné, neofenzivní, v dobré víře, legální a za každých okolností v rámci všeobecně akceptovaných praktik pro použití internetu.
 

OBJEDNVKY

1. Feminil si rezervuje právo na akceptaci či zamítnutí jakékoliv objednávky bez žádného zřejmého důvodu, a zavazuje se vás o tom informovat, pokud nastane takováto situace.

2. Berete na sebe odpovědnost zprostředkovat nám přesné informace, pro doručení vaší zásilky se všemi zárukami. V případě, že se objednávka nebude moci odeslat kvůli nedostatku nebo nesprávnosti poskytnutých odesílacích údajů, zákazník je jediným za to zodpovědným.

3. Možnost odeslání a dodání produktu klientovi je závislá na jeho disponibilitě. V případě že zboží není skladem, nemožnosti zpracování objednávky nebo z jiných příčin, Feminil vás informuje a dá vám možnost vyčkat nebo zrušit vaši objednávku a vrátit vám peníze pokud by to bylo nezbytné.  

4. Doba trvání odeslání a doručení jsou přibližné, v žádném případě nebudou zaručeny. Feminil nepřebírá zodpovědnost za možné zpoždění způsobené doručovací společností a za jiná cizí zavinění.

5. Pokud u některé objednávky bude nutnost podpisu, nebo podobného, ke stvrzení přijetí objednávky, je pouze vaší  povinností, aby někdo tuto objednávku přijal na adrese poskytnuté v objednávkovém formuláři. Zároveň je také vaší povinností vyzvednout produkty v kanceláři doručovací společnosti, pokud nebudete zastižen na doručovací adrese. V případě, že bude balík zaslán zpět, vám budou zpětně účtovány náklady na dopravu.

6. Feminil nepřebírá zodpovědnost za objednávky, které nedojdou správně nebo je nemožné je zpracovat.

7. Veškeré produkty zakoupené na této webové stránce jsou pouze pro osobní užití a nepřenosné. Nemohou být prodány nebo propůjčeny třetím osobám.

8. V případě, že vám dojde jakýkoliv produkt poškozen, otevřen nebo s nějakou vadou, Feminil vám ho nahradí tím samým bez žádných dalších poplatků, vždy pokud byl tento produkt zakoupen přes tyto webové stránky. V případě, že jste jej zakoupili na jiných webových stránkách než na této oficiální, nebo jakoukoliv jinou metodou, nepřebíráme zodpovědnost za kvalitu této objednávky.

9. V žádném případě nezpracujeme vaši objednávku předtím, než obdržíme vaši platbu kreditní kartou, a máme nárok zrušit její odeslání v případě, že platba neproběhne náležitě.
 

POVINNOSTI

1. Slovem “povinnost”, v použití pro tyto podmínky, se rozumí jakýkoliv typ škody, požadavky, postupy, jednání, náklady, výlohy a jiné poškození.

2. V žádném případě Naturmedical Bv. nemá “povinnosti” ohledně jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, trestné, civilní, příkladné nebo příčinné skutečnosti možných křivých přísah nebo škod způsobených použitím, nebo užíváním jakéhokoliv produktu Feminil. Použití těchto produktů tohoto systému předpokládá naprostou znalost a souhlas všech a každé z těchto právních podmínek zde vyložených, a vědomí uživatele, že to dělá na svou vlastní zodpovědnost a snímá jakoukoliv zodpovědnost z Naturmedical Bv. a jejích zaměstnanců.

3. Reprezentace, názory, prohlášení, potvrzení a ohlasy na těchto webových stránkách jsou shrnutí a názory třetích osob a mělo by se jim tak i rozumět. Mezi tyto třetí osoby patří názory lékařů a profesionálů, ohlasy klientů, názory internetových fór, a vědecké texty, které pojednávají o účinnosti složek produktů. 

4. Zodpovědnost Naturmedical Bv. se výslovně omezuje pouze na nahrazení poškozených produktů a v případě, že jsou splněny podmínky pro záruku vrácení peněz, na vrácení nakupujícímu částku jím zaplacenou prodejci, v každém případě se odečtou náklady na dopravu.

5. Jak nakupující tak i jakákoliv osoba, která použije informace a produkty obsažené na těchto webových stránkách, si je vědomá a souhlasí s limitacemi zodpovědnosti stanovenými Naturmedical Bv.
 
ensk libido